Starostlivosť o medené šperky

Ako sa starať o šperky – základné pravidlá

 • šperk nenoste pri výkone ťažkej a hrubej práce, pri výkone domácich prác, v prašnom prostredí, v prostredí s výparmi, pri práci so saponátmi a inými chemikáliami, pretože môže dôjsť k poškodeniu alebo zmene zafarbenia povrchu šperku,
 • šperk nie je vhodné nosiť pri kúpaní, pretože môže dôjsť k strate, poškodeniu alebo zmene zafarbenia povrchu šperku v dôsledku obsahu minerálnych látok a iných chemických prvkov vo vode,
 • pri spaní je potrebné šperk odložiť, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu, vo výnimočných prípadoch i k ublíženiu na zdraví,
 • nenechávajte šperky v dosahu detí, môže dôjsť k prehltnutiu malých častí resp. k inému ublíženiu na zdraví, v prípade, ak ste alergický na zlato alebo iné kovy, ktoré sú súčasťou Vášho šperku, môže dôjsť k zmene zafarbenia povrchu šperku v dôsledku zvýšeného vylučovania špecifických chemických látok pokožkou, prípadne i k podráždeniu samotnej pokožky; v takomto prípade je potrebné poradiť sa o ďalšom nosení šperku s lekárom,
 • šperk si môžete v prípade potreby vyčistiť aj sami špeciálnou handričkou, prípadne pomocou čistiacich roztokov určených na zlaté šperky, na zlaté šperky s drahými kameňmi alebo na zlaté šperky s perlami, ktoré si môžete zakúpiť v sieti klenotníctiev Mikuš Diamonds; pri ich používaní je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny na nich uvedené,
 • pokiaľ šperk nenosíte, skladujte ho výlučne v šperkovnici z jemného materiálu (napr. zamat) a dbajte na to, aby sa jednotlivé šperky navzájom nedotýkali
 • Všetky šperky s drahými kameňmi je potrebné chrániť pred vysokým teplom (napr. v blízkosti otvoreného ohňa), možným nárazom, úderom či kontaktom s iným materiálom s tvrdším povrchom v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Pri ich nosení je vhodné vyvarovať sa tiež akéhokoľvek kontaktu drahých kameňov s chemickými látkami ako sú čistiace prostriedky, riedidlá, lepidlá či iné látky obsahujúce kyseliny a to i vo veľmi nízkych koncentráciách.
 • Všetky šperky s drahými kameňmi je potrebné chrániť pred vysokým teplom (napr. v blízkosti otvoreného ohňa), možným nárazom, úderom či kontaktom s iným materiálom s tvrdším povrchom v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k ich poškodeniu. Pri ich nosení je vhodné vyvarovať sa tiež akéhokoľvek kontaktu drahých kameňov s chemickými látkami ako sú čistiace prostriedky, riedidlá, lepidlá či iné látky obsahujúce kyseliny a to i vo veľmi nízkych koncentráciách.
 • Pri používaní parfumov, lakov, krémov a iných kozmetických prípravkov je potrebné dbať na to, aby sa tieto pri nanášaní na telo nedostali do kontaktu s drahým kameňom (šperk ide na telo ako posledný). V opačnom prípade môže dôjsť k jeho nezvratnému poškodeniu vytvorením jemnej vrstvy týchto látok na povrchu drahého kameňa, ktorú však v mnohých prípadoch nie je možné odstrániť bez poškodenia kameňa samotného.
 • Po každom nosení šperk s drahým kameňom pred jeho odložením dôkladne očistite buď špeciálnym roztokom na to určeným, mydlovou vodou izbovej teploty alebo jemnou navlhčenou handričkou. Je dôležité, aby sa pred odložením šperku odstránili z povrchu drahého kameňa akékoľvek nečistoty, ktoré by mohli trvale znehodnotiť jeho povrch.

 

Čistenie a údržba medených šperkov

Bežné čistenie zvládnete aj v domácich podmienkach. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať

 

Patina, ktorá vzniká na povrchu medi vplyvom času je prirodzedným javom, nie je závadou šperku. Vystavenie vlhku môže proces patinácie urýchliť. 

Predtým, ako začnete čistiť meď od nečistôt a oxidov, mali by ste vedieť, aký čistiaci prostriedok na tento účel nemožno použiť. Jedná sa o prášok obsahujúci abrazívne častice, ktoré môžu poškriabať kov a potom mu nemožno vrátiť počiatočný vzhľad... Použitie akýchkoľvek kyselín (citrónová, sírová, chlorovodíková) môže tiež zničiť produkt z medi.

Meď môžete čistiť doma nasledovne:

Mydlové riešenie: jedná sa o najjednoduchší postup, ideálny na starostlivosť o meď v prípade, že je šperk mierne znečistený. Postačí medený výrobok namočiť na niekoľko hodín do teplej mydlovej vody, opláchnuť a utrieť do sucha.

Mydlová pasta: Ak je potrebné šperk dôkladnejšie vyčistiť, môžete si vyrobiť mydlovú pastu. Je to ľahké: vezmite si kúsok mydla a rozotrite ho na jemnom strúhadle, potom pridajte vodu, aby ste dostali hustú pastu. S takouto hmotou musíte zakryť medený výrobok. Je vhodné nechať kašu niekoľko dní - tento prístup zlepší výsledok čistenia.

Citrón: z tohto ovocia si môžete zobrať polovicu a reznou stranou ho dôkladne trieť. Na konci postupu musí byť predmet jemne vyčistený štetcom. Pozor – pri tomto postupe môžete odstrániť aj patinu, ktorá je žiadúca.

 

Uskladnenie šperkov - V prípade, že šperk dlhšie nebudete nosiť, je vhodné správne ho uskladniť 

 

 • šperky uskladnite v suchu, tme a pri izbovej teplote
 • šperk, ktorý dlhšie neplánujete nosiť, zabaľte. Každý šperk odkladajte zvlášť.
 • dbajte aby na šperky nepôsobilo "agresívne" prostredie ( guma, parfémy, kozmetika, vysoká vlhkosť, UV-žiarenie...) 
 • zvážte bezpečnosť miesta, kde máte šperky uložené (hlavne pri drahších kusoch, alebo takých, ku ktorým máte citový vzťah) 

Záruka na naše šperky 

Na šperky poskytujeme záruku po dobu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, alebo vady materiálu, nevzťahuje sa na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním, na oxidáciu ("sčernenie") šperku,  roztrhnutie retiazky alebo náramku.
Pri oprávnenej reklamácií máte nárok na bezplatné odstránenie závady v zákonnej lehote, pričom sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej bol šperk v oprave.

Oxidácia mede ("sčernenie")

Oxidácia striebra je prirodzený fyzikálny jav, ktorý prebieha na každom medenom povrchu v závislosti od prostredia. Oxidáciu ovplyvňujú rôzne faktory ako vlhkosť, svetlo, typ pokožky, kozmetika, parfumy, pot, užívanie liekov, momentálny zdravotný stav užívateľa a podobne. Tento jav nepoukazuje na nekvalitu šperku a preto nemôže byť dôvodom reklamácie. Oxidácií mede sa dá predchádzať vhodnou údržbou a zvýšenou opatrnosťou.

 

Veríme, že pri dodržiavaní horeuvedených zásad Vám šperk bude prinášať radosť a potešenie veľmi dlhý čas